ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛ5 ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛ5 ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ

Το μάθημα του τμήματος ΕΛ5 την Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 3-5 δεν θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.