ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εν αναμονή της έκδοσης του νέου εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η δυνατότητα για βελτίωση βαθμολογίας ΔΕΝ θα ισχύσει για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.