Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς μετεγγραφέντες φοιτητές για το μάθημα της “Επιχειρησιακής Πληροφορικής”

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς μετεγγραφέντες φοιτητές για το μάθημα της “Επιχειρησιακής Πληροφορικής”

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, που πραγματοποίησαν τη μετεγγραφή τους, να αναζητήσουν πατώντας σε αυτό το άρθρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2022_23 το Τμήμα που ανήκουν για το μάθημα της “Επιχειρησιακής Πληροφορικής” από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και να ζητήσουν από τον κάθε υπεύθυνο διδάσκοντα να τους εγγράψει εκεί.

Επίσης ενημερώνω ότι θα πρέπει να προμηθευτούν για το μάθημα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Εύδοξος”, το παρακάτω σύγγραμμα:

Ζακόπουλος, Β., Γεωργακόπουλος, Ι. και Έξαρχος, Μ. (2022) Επιχειρησιακή Πληροφορική. Θεωρητικό Υπόβαθρο, Παρουσίαση Ψηφιακών Εργαλείων, Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Προβλημάτων, Επίλυση Επιχειρησιακών Σεναρίων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. ISBN 978-618-202-116-3. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112694488

όπως και μέσω του ακαδημαϊκού email τους να πραγματοποιήσουν εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle, όπου θα έχουν πρόσβαση στις Ανακοινώσεις και στο υλικό του μαθήματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Βασίλης Ζακόπουλος.