ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε συνέχεια έγγραφης ενημέρωσης από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έγγραφο, εδώ.