ΑΝΑΒΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Λόγω ασθένειας της διδάσκουσας, το φροντιστηριακό μάθημα στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 25 Μαϊου, 18:00 – 20:00, στην Αίθουσα Δ.201, αναβάλλεται.

Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του μαθήματος τις επόμενες ημέρες.