ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της 24ωρης απεργίας του μετρό το μάθημα “Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ”  11.00-13.00 δε θα πραγματοποιηθεί .