ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΙ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΙ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4/11/2021 και την Παρασκευή 5/11/2021 καθώς και το μάθημα «ΘΕΣΜΟΙ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» την Παρασκευή 5/11/2021.

 

 Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.