ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά  τελετή  καθομολόγησης . Οι απόφοιτοι που θα συμμετέχουν  αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου τους.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

15204

15356

14676

15525

15646

15600

15023

15515

15540

15290

14943

15482

15230

14604

14722

15251

15444

13267

14467

 

15505

15158

14495

 

15345

15378

12300

 

15333

14157

14416

 

15288

14700

15695

 

15997

14393

15605

 

15429

14732

15332

 

15532

15834

15594

 

15933

14791

15938

 

15931

15084

15340

 

15916

14521

15308

 

15231

15127

15922

 

15671

15133

15436

 

15370

15578

15314

 

15496

14294

15305

 

15254

14575

15910

 

15479

15406

15797

 

15807

15038

15248

 

15784

13860

15451

 

15769

15031

15203

 

15662

14662

15435

 

 

 

15277

 

Θα ακολουθήσουν και άλλες ορκωμοσίες. Οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν  με προσωποποιημένο email και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος.