Διατμηματικό ΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης” – Προκήρυξη

Διατμηματικό ΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης” – Προκήρυξη

Για να ανοίξετε την Προκήρυξη

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης”

πατήστε εδώ.