Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εξέταση

Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εξέταση

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, είναι η εγγραφή τους στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα (e-class ή moodle) εφόσον αυτό έχει δηλωθεί κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24.

Σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την εξεταστική αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα του μαθήματος.