ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής να κάνουν “Δήλωση Συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2021” προκειμένου να συναινέσουν (ή όχι) στους όρους και στις προϋποθέσεις αυτού του τρόπου εξέτασης και να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν. 
 
Σε περίπτωση μη αποδοχής ο/η φοιτητής/τρια θα αποκλείεται από τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου.
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε στο παρακάτω link: 
 
 
ή εναλλακτικά συνδεθείτε στο Moodle με το ακαδημαϊκό σας email, επιλέξτε από το Μενού > Μαθήματα > Προπτυχιακά > Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών > Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο κάτω μέρος της σελίδας κάτω από το “8ο Εξάμηνο” πατήστε στο: “Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2021” κάνετε αποδοχή (ή όχι) των όρων των εξετάσεων και επιλέξτε τα μαθήματα που θα εξεταστείτε ανά εξάμηνο.
 
 Στο Moodle μπορείτε να δηλώσετε ΜΟΝΟ τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο Φοιτητολόγιο
κατά τις εγγραφές του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. 
 
Μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων (26/1/2021 και ώρα 8:00 μ.μ.) έχετε δικαίωμα να δείτε ή/και να αλλάξετε
τη δήλωσή σας όσες φορές θέλετε. 
 
Δεν θα δοθεί καμία παράταση, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα υποβολής της Δήλωσης Συμμετοχής είναι υπεραρκετό. 
 
Φοιτητής που θα κάνει δήλωση με άλλο email εκτός του ακαδημαϊκού (email ΠΑΔΑ) θα αποκλείεται από τις εξετάσεις!