ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος την 28/1/2021 δε δίνεται παράταση για την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξ αποστάσεως Εξετάσεις Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, ούτε γίνονται δεκτά αιτήματα για εκπρόθεσμες Δηλώσεις  Συμμετοχής.