ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 17/2/21 ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ”

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 17/2/21 ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ”

Αναβολή της εξ αποστάσεως εξέτασης του μαθήματος «Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα»

Λόγω της συνέχισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος της 17ης Φεβρουαρίου 2021 αναβάλλεται.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/02/2021 στις 09:00 – 11:00

Οι φοιτητές/τριες θα εξετασθούν σε δύο (2) ομάδες ως εξής:

1η ομάδα εξέτασης: εκείνοι των οποίων το επίθετο αρχίζει από Α έως και Λ

Ώρα εξέτασης 1ης ομάδας: 09:00 -10:00

2η ομάδα εξέτασης: εκείνοι των οποίων το επίθετο αρχίζει από Μ έως και Ω

Ώρα εξέτασης 2ης ομάδας: 10:00-11:00

Δεν επιτρέπεται αλλαγή ομάδας εξέτασης από τους εξεταζόμενους .

Όσον αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης ισχύουν όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί στην σχετική ανακοίνωση

«Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος».

Η καθηγήτρια του μαθήματος

Ροδοσθένους Μαρία