ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 21/09/2022 ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 21/09/2022 ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

Τα από αναβολή μαθήματα, που ήταν προγραμματισμένο να εξεταστούν την Τετάρτη 21/9/2022, θα εξεταστούν την Τρίτη 27/9/2022 στις ίδιες ώρες και αίθουσες.