ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ”

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ”

Για το μάθημα των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων, θα πραγματοποιηθούν δυο φροντιστηριακά μαθήματα με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητριών και φοιτητών για τις εξετάσεις. Στα μαθήματα θα επιλυθούν ασκήσεις σχετικές με την ύλη που έχει παραδοθεί στις διαλέξεις του μαθήματος. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πέμπτη, 25 Μαϊου, 18:00 – 20:00, Αίθουσα Δ.201

Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 18:00 – 20:00, Αίθουσα Δ.201

Επικοινωνία με τη διδάσκουσα: smoysiadou@uniwa.gr