ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 [ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 [ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4]

ΛΟΧΡΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 (4)

[1] Επικαιροποιημένο ως προς το μαθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι με καθηγητή τον κ.Αρσένο

[2] Έναρξη μαθήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ από την Τετάρτη 02/11/2022

[3] Το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ θα γίνεται την Τετάρτη στις 15:00-17:00 στην αίθουσα 201.

[4] 1) Το μάθημα Αστικό Δίκαιο (Α’ Εξάμηνο) μεταφέρεται από την Παρασκευή 11:00-13:00 (Αίθουσα 200), την Πέμπτη 17:00 – 19:00 (Αίθουσα/ Αμφιθέατρο Δ.001).

     2) Το μάθημα Θεσμοί και Δίκαιο Ε.Ε (Γ’ Εξάμηνο). μεταφέρεται από την Παρασκευή 13:00-15:00 (Αίθουσα 209), την Τρίτη 15:00-17:00 (Αίθουσα 200).

     3) Το μάθημα Χρηματοπιστωτικό Τραπεζικό Δίκαιο (Ε’ Εξάμηνο) μεταφέρεται από την Παρασκευή 15:00-17:00 (Αίθουσα 209), την Τρίτη 13:00-15:00 (Αίθουσα 205).

 

Έναρξη μαθημάτων: 10/10/2022