ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Ε’ Έκδοση]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Ε’ Έκδοση]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Ε’ Έκδοση]

[Β’ Έκδοση]: Προστέθηκαν δύο ακόμη ώρες στο μάθημα του erasmus ‘Financial Statement Analysis’. 

[Γ’ Έκδοση]: Έχουν καταχωρηθεί οι ώρες και μέρες διδασκαλίας του κ. Τάντου.

[Δ’ Έκδοση]: Έχει προστεθεί το τμήμα του κ. Ρουμελιώτη στο μάθημα Διοικητική Λογιστική, καθώς και η αλλαγή ώρας στο μάθημα του Erasmus ‘Introduction to Statistics’ της κ. Κουλουμπού.

[Ε’ Έκδοση]: Λογιστική Εταιρειών