Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης»

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» παρατείνεται έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.