Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ | Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής