ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΑΡΙΝΟ_2022_2023 Δ’ ΚΥΚΛΟΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΑΡΙΝΟ_2022_2023 Δ’ ΚΥΚΛΟΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2023.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΑΡΙΝΟ_2022_23-Δ-ΚΥΚΛΟΣ/ Κατεβάστε Εδώ