Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑ 2022

Αιτηση Διευθυντη Τομεα

Υπ.Δηλ.Διευθυντη Τομεα