ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Προκήρυξη Εφαρμοσμένη Λογιστική 2021

Αίτηση Εφαρμοσμένη Λογιστική

ΦΕΚ 3553 27 8 20 Εφαρμοσμένη Λογιστική

Συστατική Εφαρμοσμένη Λογιστική