ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Προκήρυξη Εφαρμοσμένη Λογιστική 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Αίτηση Εφαρμοσμένη Λογιστική

ΦΕΚ 3553 27-8-20 Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Συστατικής Εφαρμοσμένη Λογιστική