ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Προκήρυξη Εφαρμοσμένη Λογιστική 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Αίτηση Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Συστατικής Εφαρμοσμένη Λογιστική