ΠΜΣ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΠΜΣ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προκήρυξη Εφαρμοσμένη Λογιστική 2024-25 Παράταση έως 27/05/2024 

Αίτηση Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Συστατικής Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας