ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ BPCC

65Μ746Μ9ΞΗ-Δ8Π

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.ΕΑΡΙΝΟ 2022_2023