Προκήρυξη νέων θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ https://mpep.uniwa.gr Λήξη προθεσμίας: 30/07/2024

Προκήρυξη νέων θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ https://mpep.uniwa.gr Λήξη προθεσμίας: 30/07/2024

Προσφέρεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία των αποφοίτων Β’ κύκλου σπουδών για τη στελέχωση σε ανώτατα βαθμολογικά επίπεδα του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα και των Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα το πρόγραμμα
στοχεύει § στην προετοιμασία στελεχών ικανών να εργαστούν στους δημόσιους οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, § στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ήδη εργαζομένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, § στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία διδασκαλίας, καθώς και § στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων υψηλού επιπέδου, με σκοπό το αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιτυχής παρακολούθηση 10 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Η φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Οικονομική και Πολιτική διαρκεί τρία ακαδημαϊκάΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Χ.Ε._2024_25 Γ ΚΥΚΛΟΣ / Κατεβάστε Εδώ