ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Χειμερινού Εξαμήνου ΠΜΣ-«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» Ακαδημαϊκού Ετους 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Χειμερινού Εξαμήνου ΠΜΣ-«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» Ακαδημαϊκού Ετους 2022-23

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2022.
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (ΦΕΚ, Β’, Αρ. 3235/7-8-2018 και λειτουργεί βάσει του νόμου 4485/2017 και οδηγεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 23, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / Κατεβάστε Εδώ