Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής