ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Ε.Ε._2023_2024 / Κατεβάστε Εδώ