ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας – M.Sc in Finance and Shipping» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΝ 2023-24