ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοιΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_2023_24-Α-ΚΥΚΛΟΣ / Κατεβάστε Εδώ