ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και
Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2023.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 / Κατεβάστε Εδώ