ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2022/23 – Προθεσμία για την προεγγραφή των επιτυχόντων στα Τμήματα του ΠΑ.Δ.Α.