ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες,
αφού εισέλθουν με τα ακαδημαϊκά τους email στην πλατφόρμα του Moodle,
να κάνουν την εγγραφή τους στα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο,
ώστε να λαμβάνουν από τις Ανακοινώσεις όλες τις σχετικές πληροφορίες με το μάθημα,
αλλά και τα links για την τηλεδιάσκεψη των μαθημάτων μέσω Teams
Οποιαδήποτε εγγραφή φοιτητή/τριας στο μάθημα
είτε στην ασύγχρονη πλατφόρμα του Moodle, είτε στη σύγχρονη του Teams χωρίς το ακαδημαϊκό του/της email θα διαγράφεται.
ΥΓ.: Για την εισαγωγή στο Moodle αρκεί το ακαδημϊκό σας email. Για την εγγραφή στα μαθήματα δεν χρειάζεται κωδικός. Η εγγραφή σας μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου (δεν υπάρχει δηλαδή προθεσμία εγγραφής), αλλά συνιστάται ώστε να λαμβάνετε όλες τις σημαντικές Ανακοινώσεις των μαθημάτων.