Συµµετοχή των εκπροσώπων του Τµήµατος στην εκδήλωση Roundtable ACCA/SOEL