ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνουν με τις εξ αποστάσεως μεθόδους. Βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί να εξεταστεί κανείς και να λάβει βαθμό στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 είναι οι ακόλουθες:
  1. Να έχει  δηλώσει τα μαθήματα, στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί, μόνο στην κανονική περίοδο δηλώσεων, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019 – 2020. Μαθήματα που δηλώθηκαν σε παλαιότερα έτη ή ήταν σε δήλωση εμβόλιμης εξεταστικής δεν λαμβάνονται υπόψη.
  2. Να δηλώσει και στο Moodle τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί. Όσοι έκαναν δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω Moodle για τον Ιούνιο, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου δήλωση για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020. Η περίοδος δηλώσεων στο Moodle είναι από 21/8, ώρα 9:00 ως 27/8, ώρα 21.00

Κανένα από τα δύο κριτήρια δεν αναιρεί το άλλο, και τα δύο ισχύουν ταυτόχρονα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν να εμφανίζεται το όνομα τους στο Moodle ακριβώς όπως είναι και στην ηλεκτρονική γραμματεία και επίσης να υπάρχει το email ΠΑΔΑ, το οποίο περιέχει και τον ΑΜ τους. Εμφάνιση του ονόματος σας αλλαγμένου ή χρήση άλλου email, κάνουν δυσχερή την ταυτοποίηση σας κατά το πέρασμα της βαθμολογίας από το Moodle στο βαθμολόγιο και κατά συνέπεια ο εξεταστής μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει το βαθμό σας.