ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 https://www.mpep.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 https://www.mpep.gr

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2022.
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (ΦΕΚ, Β’, Αρ. 3235/7-8-2018 και λειτουργείΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-9-22