ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-24

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-24

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής σε μαθήματα της εξεταστικής του ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-24, θα πρέπει για κάθε μάθημα να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο.

Μετά το τέλος της εξεταστικής θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους όλες τις Βεβαιώσεις μαζί που θα είναι ήδη υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε καθηγητή, στην Γραμματεία προς θεώρηση, αποκλειστικά και μόνον κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της θυρίδας εξυπηρέτησης κοινού: ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:30.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ