ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής σε μαθήματα της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου, θα πρέπει για κάθε μάθημα να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο.

Μετά το τέλος της εξεταστικής θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους όλες τις Βεβαιωσεις μαζί που θα είναι ήδη υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε καθηγητή, στην Γραμματεια προς θεώρηση,  αποκλειστικά και μόνον κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της θυρίδας εξυπηρέτησης κοινού: ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:30.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ