ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Όσοι φοιτητές επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2021, παρακαλούνται να στείλουν από το ακαδημαϊκό τους e-mail στο e-mail της Γραμματείας: accfin@uniwa.gr συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο μετά τη λήξη της εξεταστικής του Φεβρουαρίου και αφού έχουν εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει.

Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). Το έντυπο θα πρέπει να επισυναφθεί μόνο ως αρχείο μορφής pdf.
Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν θα είναι αποδεκτά.

Οι βεβαιώσεις μετά το σχετικό έλεγχο από τη Γραμματεία, αποστέλλονται επικυρωμένες μέσω email.

Λήψη εντύπου: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ