Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος:

12030006

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κορμού ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουτσογιάννη Ευαγγελία