Επιχειρησιακά Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος:

12060002

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κορμού ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουτσογιάννη Ευαγγελία