Λογιστική Εταιρειών

Κωδικός Μαθήματος:

12060003

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κατεύθυνσης ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Λεκαράκου Αικατερίνη