Λογιστική Κόστους

Κωδικός Μαθήματος:

12030003

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κορμού ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Γκούμας Σπυρίδων