Στατιστική για Επιχειρήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

12030002

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κορμού ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Χαλικιάς Μιλτιάδης