Αλεξόπουλος Ανδρέας

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

a.alexopoulos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381792


Τίτλοι Σπουδών:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2011), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Διδακτορική Διατριβή με αντικείμενο: “Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Άμβλυνση των Περιφερειακών Ανισοτήτων και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Απομονωμένων Περιοχών” (Επιβλέπων Καθηγητής Βασίλης Αγγελής).
  • University of Birmingham (1998), School of Public Policy -Development Administration Group, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση. 
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (1997), Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τοπική Ανάπτυξη, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Τοπικές Πολιτικές Ανάπτυξης, Έξυπνες Πόλεις, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Κοινωνική Καινοτομία, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη.


Ερευνητικό  Έργο:

17 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, 4 Μονογραφίες, 18 ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε περισσότερα από 15 ερευνητικά έργα.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • Marava, N., Alexopoulos, A. and Stratigea, A. (2016), A Participatory Approach for Setting Cultural Planning Goals – The DemoCU Experience, Texts of Regional Science, Vol. II(1), pp. 111-128 (in Greek).
  • Αλεξόπουλος Α., Γρηγοριάδου Δ., Μαραβά Ν. (2016) “Η εξέλιξη του αναπτυξιακού προγραμματισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από τις αντιλήψεις των αιρετών και των στελεχών της”. Στο Πασσάς, Α., Σωτηρόπουλος, Δ., Τριανταφυλλοπούλου, Α., Τσέκος, Θ. (Επιμ.), Οι  Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας Αντιφατικής Περιόδου, Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, σελ 285-312.
  • Marava N., Alexopoulos A., Stratigea A., (2019) “Tracking Paths to Smart Governance: The Case of Korydallos Municipality—Greece”. In Stratigea A., Kavroudakis D., (eds), Mediterranean Cities and Island Communities: Smart, Sustainable, Inclusive and Resilient, Springer pp81-112, ISBN 978-3-319-99444-4

Παρούσα Θέση: 

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Προηγούμενες θέσεις:

  • Επιστημονικός/ Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΤΕΙ Καλαμάτας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, Τμήμα Λογιστικής
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική» του προγράμματος σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Κορυδαλλού.

Για να δείτε το αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.