Χαραμής Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dcharamis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5381787

Διεύθυνση Γραφείου

Δ306

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 11:00 – 13:00 και Τετάρτη 13:00 – 15:00


 

Τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακό (Master of Science): «Business Economics, Finance and Banking» (The University of Portsmouth – Αγγλία).
 • Πτυχίο (Bachelor of Arts): «Business Economics» (The University of Portsmouth – Αγγλία).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ελεγκτική, Εσωτερικός Έλεγχος & Εταιρική Διακυβέρνηση, Λογιστική και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.


 

Ερευνητικό Έργο:

Ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους και έντονη ερευνητική δραστηριότητα η οποία έχει παρουσιαστεί σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 • Evaluating Audit Findings – A Practical Approach”. International In-house Counsel Journal, Vol.2, (No.8, Summer 2009, 1175-1188).
 • “Accounting and Stock Market Performance in the US: Evidence from Joiners and Leavers”. Theoretical Economics Letters (TEL), 2017, Vol. 7, 696-708, ISSN Online: 2162-2086, ISSN Print: 2162-2078. ABS Rating: Grade 1.
 • “Accounting Benefits of ERP Systems Across the Different Manufacturing Industries of SMEs”. Theoretical Economics Letters (TEL), 2018, Vol. 8. ISSN Online: 2162-2086. ISSN Print: 2162-2078. ABS Rating: Grade 1.
 • “Corporate Brand Extensions Based on the Purchase Likelihood: Governance Implications”. Journal of Governance and Regulation, 2018, Vol. 7, Issue 1, 64-75, ISSN Print: 2220-9352, ISSN Online: 2306-6784. ABS Rating: Grade 1.
 • Covid-19 Impact on Financial and Non-Financial Reporting Quality: Greek Listed Entities”. Theoretical Economics Letters (TEL), 2022, 12, 1259-1279. ISSN Online: 2162-2086. ISSN Print: 2162-2078. ABS Rating: Grade 1.

 

Παρούσα Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


 

Προηγούμενες θέσεις:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2019 – 2021): Εισηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.
 • Τ.Ε.Ι. Πειραιά (2004 – 2010): Εισηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Έχει εργαστεί κυρίως σε Ελεγκτικές πολυεθνικές εταιρείες ως επικεφαλής ομάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων σε Ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει οργανώσει και διδάξει σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων, σε θέματα που άπτονται κυρίως της οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, της Λογιστικής Τυποποίησης με Μηχανογραφικές Εφαρμογές και των μηχανογραφικών εφαρμογών της SAP επί όλης της λογιστικοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.