Χαραμής Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής


Τίτλοι Σπουδών:

  • Διδακτορικό (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Μεταπτυχιακό (Master of Science): «Business Economics, Finance and Banking» (The University of Portsmouth – Αγγλία).
  • Πτυχίο (Bachelor of Arts): «Business Economics» (The University of Portsmouth – Αγγλία).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ελεγκτική & Εταιρική Διακυβέρνηση, Λογιστική και Λογιστικά Πληροφοριακά
Συστήματα.


Ερευνητικό Έργο:

Ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους
και έντονη ερευνητική δραστηριότητα η οποία έχει παρουσιαστεί σε διάφορα
επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

• “Accounting and Stock Market Performance in the US: Evidence from Joiners and
Leavers”. Theoretical Economics Letters (TEL), 2017, Vol. 7, 696-708, ISSN Online: 2162-
2086, ISSN Print: 2162-2078, ABS Rating: Grade 1. Δ. Χαραμής σε συνεργασία με τους Χ.
Φλώρο, Ε. Ταμπουρατζή, Σ. Ζούντα.
• “Comparison of the Quality Characteristics Between IFRS and US GAAP: An Empirical
Approach” International Conference on Applied Business & Economics (ICABE) 2017,
Database ID: 1559, Σόφια – Βουλγαρία. Δ. Χαραμής σε συνεργασία με Α. Μπέλλα και Π.
Γιαννάκη.

“Accounting Benefits of ERP Systems Across the Different Manufacturing Industries of
SMEs”. Theoretical Economics Letters (TEL), 2018, Vol. 8. ISSN Online: 2162-2086. ISSN
Print: 2162-2078. ABS Rating: Grade 1. Δ. Χαραμής σε συνεργασία με τους Σ. Γκούμα, Ε.
Ταμπουρατζή.
• “Increasing Competitiveness in the Textile Industry: A Focus on the Accounting Benefits
of ERP Systems by Exploring Cases from the U.K. & Greece”. Theoretical Economics
Letters (TEL), 2018, Vol. 8. ISSN Online: 2162-2086. ISSN Print: 2162-2078. ABS Rating:
Grade 1. Δ. Χαραμής.
• “The Corporate Financial Statements in the Context of the Convergence of the
International Accounting Frameworks”. European Research Studies Journal, 2018,
Volume XXI, Issue 3, ISSN: 1108-2976. Δ. Χαραμής σε συνεργασία με Π. Αρσένο.


Παρούσα Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


Προηγούμενες θέσεις:

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2019 – 2021): Εισηγητής στο Τμήμα Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής.
• Τ.Ε.Ι. Πειραιά (2004 – 2010): Εισηγητής στο Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Έχει εργαστεί κυρίως σε Ελεγκτικές πολυεθνικές εταιρείες ως επικεφαλής
ομάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων σε
Ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει
οργανώσει και διδάξει σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη
επιχειρήσεων, σε θέματα που άπτονται κυρίως της οργάνωσης και λειτουργίας
του Εσωτερικού Ελέγχου, της Λογιστικής Τυποποίησης με Μηχανογραφικές
Εφαρμογές και των μηχανογραφικών εφαρμογών της SAP επί όλης της
λογιστικοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.


Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.