Κουτσογιάννη Ευαγγελία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

evkouts@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381784

 


Τίτλοι Σπουδών:

  • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο του Reading
  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • How To Write: A Student’s Handbook To Writing, Σύγχρονη Εκδοτική, 2019
  • Business and Money Matters in English, Σύγχρονη Εκδοτική, 2013

Παρούσα Θέση:

Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Προηγούμενες θέσεις:

  • Υπουργείο Παιδείας & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εξετάστρια και αξιολογήτρια παραγωγής Αγγλικού προφορικού λόγου επιπέδων Β και C για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΠΚΓ).
  • 2007-2008 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Π.Δ 407/80)
  • 2006-2007 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδεύτρια Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας, Ανάλυσης και Μετάφρασης Αγγλικών κειμένων

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.