Συκιανάκης Νικόλαος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

niksyk@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381453

Διεύθυνση Γραφείου

Δ212β

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα και Πέμπτη 12:00 - 13:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

  • The University of Manchester (2002) – School of Accounting and Finance, Διδακτορικό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη Λογιστική.
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993),   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991),   Πτυχίο τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Ελεγκτική & Εταιρική Διακυβέρνηση, Συστήματα Διαχειριστικού Ελέγχου.


Ερευνητικό Έργο:

30 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους, 19 ανακοινώσεις σε συνέδρια, 6 διδακτικά συγγράμματα.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, (σε συνεργασία με Π. Παπαδέα), Εκδόσεις Παπαδέα, 2η έκδοση, Αθήνα 2016.
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης του αγγλόφωνου βιβλίου Accounts Demystified του Anthony Rice σε συνεργασία με Θ. Καραγιώργο), Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2016.

Παρούσα Θέση:

  • Καθηγητής τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Διευθυντής ΠΜΣ Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας

Προηγούμενες θέσεις:

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διδάσκων (ΠΔ 407/80).
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα «Λογιστική» του προγράμματος σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.